суббота, 29 июля 2017 г.

Гістарычныя даклады на Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай Ігнату Дамейку
31 июля, 13.00-15.30, большой конференц-зал 
в здании Президиума НАН Беларуси
(пр. Независимости, 66)

Выступления с докладами
13.30-13.50 НАВУКОВАЯ СПАДЧЫНА IГНАТА ДАМЕЙКI I ПРАБЛЕМЫ РАЗВIЦЦЯ НАВУК АБ ЗЯМЛІ 
У.Р. Гусакоў 1, А.А. Махнач 2, А.К. Карабанаў 3 – 1Прэзiдыум Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi; 2«Инстытут геалогіі» Дзяржаўнага прадпрыемства 
«НПЦ па геалогіі» ; 3Iнстытут прыродакарыстання 
НАН Беларусi, Мінск, Беларусь

13.50-14.10 3 БЕЛАРУСI – ДА АНТЫПОДАЎ
А. І. Мальдзіс – Міжнародная асацыяцыя беларусістаў, Мінск, Беларусь

14.10-14.30 АБ СПАДЧЫНЕ ІГНАТА ДАМЕЙКІ Ў СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСІ І ЛІТВЕ
Альгімантас Грыгяліс – Акадэмія навук Літвы, г. Вільнюс, Літва


14.30-14.50 ГАРМОНІЯ НАВУКІ І ВЕРЫ У ЖЫЦЦІ ІГНАТА ДАМЕЙКІ
Мігуэль Завушкевіч Дамейка – г. Сант-Яга, Чылі
14.50-15.10

ІГНАТ ДАМЕЙКА – МУЖ І БАЦЬКА
Паз Дамейка – Аўстралія

15.10-15.30
СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ДО 2030 ГОДА
Л.Г. Руденко – Институт географии НАН Украины, 
г. Киев, Украина
15.30-16.00 Кофе-пауза

16.00-17.30


16.00-18.00 
Встреча в МИД с потомками И. Домейко, иностранными гостями и представителями НАН Беларуси. 

Экскурсия в Музей древне¬белорусской культуры

18.30
Товарищеский ужин

Секцыя 1 : Жыцце і дзейнасць Ігната Дамейкі і яго час

1 жніўня, 10.00. Інстытут гісторыі, 
канферэнц-зала на 2-м паверсе
(вул. Акадэмічная, 1)
Сустаршыні: В.В. Даніловіч, В.В. Яноўская, А.У. Унучак 
Сакратар: Церашкова К.С.
ПАЎСТАННЕ 1830–1831 гг. У ЛЮСТЭРКУ ТАГАЧАСНАЙ РАСІЙСКАЙ ПРАПАГАНДЫ
Н.В. Анофранка – Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

«ЯШЧЭ КІПІЦЬ КРОЎ У ВЕНАХ, ЛІТОЎСКАЯ КРОЎ»: 
80-Я ГГ. ХІХ СТ. У ЖЫЦЦІ І ДЗЕЙНАСЦІ ІГНАЦІЯ ДАМЕЙКІ
В.В. Гарбачова – Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕЙ КЕРАМИКИ 
В БЕЛАРУСИ
Н.Н. Дубицкая – Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ: ИГНАТИЙ ДОМЕЙКО И ВСЕМИРНЫЕ ВЫСТАВКИ ХІХ в.
А.Л. Киштымов – Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, Минск, Беларусь

РОЛЯ РЭЛІГІЙНАГА ФАКТАРА Ў ЖЫЦЦІ ІГНАТА ДАМЕЙКІ
Д.І. Кузьма – Дзятлаўскі раённы вучэбна-метадычны кабінет, 
г. Дзятлава, Беларусь

ИГНАСИО ДОМЕЙКО – УЧЕНЫЙ, МЫСЛИТЕЛЬ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЧИЛИ
Е.В. Логинова, П.С. Лопух – Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

«ЗАЙМЕЎ Я НАВАТ СЛАВУ АКАНОМА»: ДА ХАРАКТАРЫСТЫКІ ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ЛІДСКАЙ ШЛЯХТЫ
С.Л. Лугаўцова – Беларускі дзяржаўны універсітэт, Мінск, Беларусь
ХАВАЛЬНІЦА ПАМЯЦІ ІГНАЦЫ ДАМЕЙКІ: ЛЁС І ДАСЛЕДЧЫЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ПАЗ ДАМЕЙКА
В. М. Мятліцкая – Археаграфічная камісія Дэпартамента па архівах і справаводству Мінюста РБ, г. Гомель, Беларусь, 

ДОМЕЙКИ В ЛИДСКОМ УЕЗДЕ
В.В. Сливкин – Лидский историко-художественный музей, г. Лида, Беларусь

ДА ПЫТАННЯ АБ ІДЭНТЫЧНАСЦІ ІГНАТА ДАМЕЙКІ 
А.У. Унучак – Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

ИГНАТ ДОМЕЙКО МЕМУАРЫ И ПЕРЕПИСКА
Е. Филатова – Институт истории НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

ДЫНАМІКА КОЛЬКАСЦІ МЯШЧАН У СТРУКТУРЫ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ (60-Я ГГ. ХІХ – ПАЧАТАК ХХ СТ.)
К.С. Церашкова – Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, Беларусь

ПРОДКІ ІГНАТА ДАМЕЙКІ ПА КУДЗЕЛІ: НОВЫЯ АРХІЎНЫЯ ЗДАБЫТКІ
З.Ю. Юркевіч – Арт-суполка імя Тадэвуша Рэйтана, Мінск, Беларусь

НАВАГРУДАК ЧАСОЎ АДАМА МІЦКЕВІЧА І ІГНАТА ДАМЕЙКІ
В.В. Яноўская – Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, Беларусь

Заочное участие

ДАКУМЕНТЫ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ГІСТАРЫЧНАГА АРХІВА БЕЛАРУСІ ДА БІЯГРАФІІ ІГНАТА ДАМЕЙКІ
Д.Ч. Матвейчык – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Мінск, Беларусь

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ (РУССКАЯ) РАВНИНА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦА XIX–НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
В.А. Снытко, О.А. Борсук – Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, Москва, Россия; Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Комментариев нет:

Отправить комментарий